ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept cross-mapping”

Term ID

1279

source

ISO 19146:2010

eng

cross-mapping

comparison of terminology entries from different domains to determine their semantic equivalence

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2019-10-16)

ara

المصطلحات المتقاطعة

مقارنة بين مصطلحات مدرجة من مجالات مختلفة لتحديد النظائر المقابلة لها

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2017-10-19)

ger

(fach-)gebietsübergreifende Begriffszuordnung

Definition not provided in this language.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - german (last updated: 2017-10-19)

kor

교차 매핑

의미 동치를 결정하기 위해 서로 다른 영역들의 전문용어 엔트리를 비교하는 것

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2017-10-19)

rus

перекрёстное сопоставление

сравнение записей терминов из разных доменов для определения их семантической эквивалентности

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2019-10-16)

spa

correspondencia cruzada

comparación de entradas terminológicas de diferentes dominios para determinar su equivalencia semántica

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2019-01-23)

swe

jämförande kartläggning

jämförelse av termposter från olika områden för att avgöra deras betydelsemässiga likhet

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2017-10-19)

JSON

/api/concepts/1279.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/1279.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/1279.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2010-11-01

Review

last review performed:
(2017-06-28)
status:
pending