ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

Geolexica

Concept locale”

Term ID

507

source

ISO 19135:2005, 4.1.7

eng

locale

cultural and linguistic setting applicable to the interpretation of a character string

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2017-10-19)

ara

مكان

محيط أو بيئة ثقافية ولغوية تطبق على تفسير سلسلة حروف

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2017-10-19)

chi

(语)区

用于解释字符串所用的文化和语言的设置。

ORIGIN: 注册 (last updated: 2017-10-19)

fin

paikallisuus

kulttuurilliset ja kielelliset seikat, jotka otetaan huomioon merkkijonon tulkinnassa

ORIGIN: ISO/TC 211 Monikielinen termistö - Suomi (last updated: 2017-10-19)

fre

paramétrage (contexte) régional

cadre culturel et linguistique applicable à l'interprétation d'une chaîne de caractères

ORIGIN: Glossaire en français des termes de l'ISO/TC 211 (last updated: 2017-10-19)

ger

Sprachraum

kultureller und sprachlicher Hintergrund für die Interpretation einer Zeichenfolge

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - german (last updated: 2017-10-19)

kor

현장

문자열 해석에 적용 가능한 문화 및 언어적 환경

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2017-10-19)

may

locale

Definition not provided in this language.

ORIGIN: (Type here in Operating Language) (last updated: 2018-10-30)

pol

lokalizacja

ustawienie kulturowe i lingwistyczne, stosowane do interpretacji ciągu znaków

ORIGIN: Słownik terminologiczny ISO/TC 211 - Polski (last updated: 2017-10-19)

rus

локаль

культурные и языковые элементы, применимые для интерпретации строки символов

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2019-05-30)

spa

escenario

marco cultural y lingüístico aplicable a la interpretación de una cadena de caracteres

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2019-01-23)

swe

språkkonvention

<i datasammanhang> kulturellt betingad förinställning som berör ett visst språk

Anm. till termpost: Med språkkonvention avses här datorns uppsättning förinställda värden för sådant som språk, alfabet, nödvändig teckenrepertoar, sorteringsregler, rättstavning, skrivregler, skrivregler för siffror och datum, helgdagar samt andra språkliga och kulturella sedvänjor som är relevanta. Om man valt att ställa in svensk språkkonvention blir alltså svenska förvalt som språk i gränssnitt och vid ordbehandling, tecknen ÅÄÖ sorteras i den ordningen osv.

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2017-10-19)

JSON

/api/concepts/507.json

info

  • status: retired
  • date accepted: 2005-10-15
  • date amended: 2015-10-01

Review

last review performed:
(2010-10-19)
status:
final
decision:
accepted
decision event:
Publication of ISO 19135-1:2015
notes:
The entry has been omitted from the superseding standard (ISO 19135-1:2015).